Jei tam tikras asmuo nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų ir negrąžina piniginių lėšų, kurias buvo pasiskolinęs, yra keli būdai, kaip galima šią skolą susigrąžinti.

Pirma, prieš pradedant teisminius procesus, rekomenduojama pateikti skolininkui rašytinę pretenziją, kuria būtų reikalaujama grąžinti susidariusią skolą bei nurodyti, kad tuo atveju, jei skola nebus grąžinama, bus kreipiamasi į teismą dėl skolos priteisimo. Tokia rašytinė pretenzija yra teikiama tam, kad būtų išnaudojamos visos įmanomos priemonės ir galimai apsieita be teisminių procesų.

Jei gavęs pretenziją skolininkas vis tiek nevykdo savo skolinių įsipareigojimų, galima kreiptis į teismą dviem būdais:

  1.  Kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismo įsakymas patogus tuo, kad paprastai tai yra greičiausia procedūra, žyminis mokestis yra keturis kartus mažesnis nei pateikiant ieškinį, o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y. jį galima pateikti antstoliui vykdyti.

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo gali būti paduodamas dėl piniginių reikalavimų, atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų, taip pat dėl kilnojamojo daikto priteisimo. Pareiškimas nenagrinėjamas, jeigu: 1) pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės (ar jos dalies), už kurią reikalaujama sumokėti, o skolininkas reikalauja ją įvykdyti; 2) yra neįmanoma prievolę įvykdyti dalimis, o kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės; 3) skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko buveinė; 4) skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos.

  1.   Kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo su ieškiniu. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje, be to, turi būti nurodoma:
  • ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas;
  • aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);
  • įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir    kitokių įrodymų buvimo vietą;
  • ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas);
  • ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas;
  • informacija, ar byla bus vedama per advokatą.