Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.870 straipsnis nustato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Paskolos sutartis tarp šalių pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Paskolos gavėjas tampa jam perduotų daiktų (pinigų) savininku. Būtina atkreipti dėmesį, jog nuo daiktų perdavimo momento paskolos gavėjui tenka atsitiktinio daiktų žuvimo ar sugedimo rizika.

Atkreiptinas dėmesys, jog paskolos sutarčiai yra keliami tam tikri reikalavimai, vienas iš jų – paskolos sutartis turi atitikti įstatyme numatytą formą. Taigi, fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija 600 Eur. Jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi būti rašytinė visais atvejais, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą. Rašytinės formos reikalavimas atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

Taigi, kaip matyti, įstatyme yra įtvirtinta nuostata, jog skolinantis pinigus iš fizinių asmenų, paskolos sutartis turi būti rašytinė tik tuo atveju, jeigu suma viršija 600 Eur. Tačiau, norima atkreipti dėmesį į tai, jog nepriklausomai nuo to, kokia suma yra skolinama fiziniam asmeniui, visada rekomenduotina pasirašyti skolos raštelį. Skolos raštelis bylos nagrinėjimo metu, bus objektyvus ir rašytinis įrodymas, jog tarp fizinių asmenų tikrai buvo sudaryta paskolos sutartis. Taip pat, turint skolos raštelį, įrodinėjimas teisme yra kur kas lengvesnis.

Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos davėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu šalys sutartimi nesusitarė kitaip.

Kitaip tariant, jeigu skolininkas nesilaiko skolos grąžinimo terminų, rekomenduojama iš pradžių pateikti raštišką pretenziją, kurioje būtų raginama kuo greičiau sugrąžinti pasiskolintą sumą. Jeigu skolininkas nereaguoja ir skolos negrąžina, tuomet paskolos davėjas privalo kreiptis į teismą ir reikalauti priteisti skolą. Rekomenduojama kuo greičiau imtis teisinių priemonių ir prisiteisti skolą, nes kuo ilgiau delsiama, tuo daugiau laiko skolininkas turi realizuoti savo turtą, jį perleisti kitiems asmenims, todėl paskolos davėjas gali likti be nieko. Greičiausias ir patogiausias būdas skolai prisiteisti – teismo įsakymo teikimas teismui.